Gymnastika pro školáky (6-9let)

Školáci jsou dychtiví všeho nového a jsou připraveni přijímat nové výzvy a posouvat hranice svých možností. Nové cviky a dovednosti si postupně osvojují a zdokonalují je. Každý ve svém vlastním tempu. Víc než kdy jindy může pochvala a povzbuzení pomoci překonat obavu z neúspěchu a motivovat dítě ke snaze zkoušet to dál a nevzdávat se. Děti tak trénují houževnatost a budují si sebedůvěru, na které budou stavět celý život.


Třídimenzionální proces učení

Během lekcí gymnastiky pro školáky v The Little Gym podporujeme všechny aspekty rozvoje dětí v tomto věku. 3 oblasti - dimenze, na které se soustředíme v lekcích pro školáky

V pohybu

Rozvoj fyzické síly, pružnosti a koordinace prostřednictvím gymnastických cvičení, vytrvalost, obratnost a rytmika, osvojení složitějších akrobatických dovedností.

Rozvoj myšlení

Zlepšení koncentrace a soustředění pozornosti po delší dobu, schopnost rozhodovat se a řešit problémy, schopnost pracovat dle složitějších pokynů.

Dovednosti pro život

Budování sebedůvěry, podpora houževnatosti - nevzdát se při prvním neúspěchu, schopnosti začlenit se do skupiny, aktivní práce ve skupině, naučit se ovládat své emoce, vůle ujmout se vedení ve skupině.