Filozofie a historie

The Little Gym

Třídimenzionální proces učení

Naše motto v The Little Gym je "Serious Fun", což znamená, že naše prostředí je zábavné, ale výuku bereme vážně! Podle naší vlastní filozofie, zvané "Třídimenzionální proces učení", jsou tělesná cvičení prostředkem celkového rozvoje dítěte. 
V každé lekci všech věkových kategorií se proto snažíme podporovat rozvoj dětí jak v oblasti tělesné ("V pohybu"), tak v oblasti rozumové ("Rozvoj myšlení"), emoční a sociální ("Dovednosti pro život"). Níže je popsáno několik konkrétních příkladů, jak každá oblast procesu učení může pomoci vašemu dítěti k vývojové a sociální zralosti a celkové dobré připravenosti na různé životní změny.

V pohybu

Rozvoj pružnosti, svalové síly, rovnováhy a koordinace a celkové obratnosti prostřednictvím různých gymnastických cvičení a pohybových her.

Rozvoj myšlení

Zlepšení koncentrace a soustředění pozornosti, schopnost naslouchat a porozumět pokynům, pamatovat si je, rozhodovat se a řešit úkoly.

Dovednosti pro život

Osamostatnění se, budování sebedůvěry a začlenění se do skupiny, spolupráce v týmu, dělení se s ostatními, smysl pro zodpovědnost.The Little Gym - již 40 let historie


Struktura lekcí The Little Gym a propracované osnovy a metodika nabízejí dětem spoustu příležitostí k postupnému zlepšování obratnosti, koordinace pohybů i celkové zdatnosti. V milém a motivujícím prostředí získávají děti každý týden pod vedením školených instruktorů větší odvahu a sebedůvěru a zároveň se učí naslouchat, soustředit se a spolupracovat s ostatními... a při tom všem si užijí spoustu zábavy! Naše programy rostou s dětmi a zahrnují mimo jiné cvičení rodičů s dětmi nebo gymnastiku pro předškoláky a školáky. Oblíbené jsou i doplňkové programy narozeninových oslav či prázdninových kempů.

Historie The Little Gym ve světě a v ČR/SR

Za úspěchem tohoto konceptu stojí zakladatel společnosti Robin Wes - nadšený pedagog, hudebník a gymnasta. První tělocvičnu The Little Gym otevřel v roce 1976 v Bellevue, Washington a první kurzy byly vedeny v pozitivním, přátelském a především nesoutěživém prostředí tak, aby se pohybem rozvíjelo nejen fyzično dětí, ale stimuloval se i jejich rozvoj emoční, sociální, i rozvoj intelektu. To programy TLG charakterizuje doposud. Místo tlaku na výkon a dělení na vítěze a poražené se snažíme děti pozitivně motivovat k tomu, aby dosáhly svého vlastního, realistického cíle. Více než čtyřicetileté zkušenosti umožňují nám a dalším, více než 300 pobočkám po světě, pracovat dle komplexní metodiky, na jejímž základě jsou sestavovány týdenní plány lekcí jednotlivých semestrů, které na sebe navazují a umožňují dětem postupně zdokonalovat jejich nově nabyté dovednosti. Děti tak získávají sebejistotu a důvěru ve své schopnosti, kterou si v sobě ponesou po celý život.

První pobočka The Little Gym v ČR byla otevřena v Praze na Andělu v březnu 2010. Od té doby byly v regionu ČR a SR otevřeny další pobočky:

  • Září 2012 The Little Gym Bratislava
  • Září 2015 The Little Gym Ostrava
  • Únor 2016 The Little Gym Brno
  • Listopad 2016 The Little Gym Praha-Chodov