Gymnastika pro předškoláky (3-6let)

Cílem programu pro předškoláky je všestranná pohybová průprava při využití prvků základní gymnastiky, pohybových her a stále se měnících překážkových drah. Snažíme se dát dětem možnost uvolnit přemíru jejich energie tím správným směrem a hravou formou je postupně učit novému tak, aby využily tuto etapu svého vývoje co možná nejlépe.


Třídimenzionální proces učení

Během lekcí gymnastiky pro předškoláky v The Little Gym podporujeme všechny aspekty rozvoje dětí v tomto věku. Tři dimenze - oblasti rozvoje, na které se v lekcích soustředíme jsou: všestranné pohybové základy, rozvoj myšlení a emoční i sociální vývoj dítěte.

V pohybu

Rozvoj fyzické síly, pružnosti, koordinace a celkové obratnosti.

Rozvoj myšleni

Orientace těla v prostoru, časoprostorové pojmy, poznávání barev, čísel, rozvoj jazyka, spojení představivosti a pohybu, schopnost déle se soustředit, naslouchat pokynům a pamatovat si je.

Dovednosti pro život

Osamostatnění, budování sebedůvěry a začlenění se do skupiny, spolupráce, dělení se s ostatními, smysl pro zodpovědnost.