Cvičení rodičů s dětmi (do 3let)

V tématických programech pro kojence a batolata, ve kterých cvičí rodiče spolu s dětmi, využíváme rozličných způsobů pohybu a aktivit k vhodné stimulaci všech smyslů a celkového psychomotorického rozvoje dětí. Děti tak snáze procházejí jednotlivými fázemi vývoje a jsou lépe připraveny na nové, složitější výzvy. A vy se spolu s nimi můžete radovat z jejich úspěchů a odměňovat je širokým úsměvem a láskyplným objetím.


Třídimenzionální proces učení


Každý týden mají děti v tématických lekcích možnost zkoušet rozličné způsoby pohybu, které zlepšují jejich motorické dovednosti a stimulují všechny smysly a vnímání vlastního těla. Díky všestrannému programu se tak mohou každý týden rozvíjet ve třech oblastech - třech dimenzích.

V pohybu

Vnímání vlastního těla, orientace v tělesném schématu, koordinace pohybů a orientace těla v prostoru, síla a celková obratnost.

Rozvoj myšlení

Poznávání barev, rozvoj řeči, předmatematické představy, poznávání písmen, číslic a tvarů, trénování koncentrace a paměti.

Dovednosti pro život

Nezávislost, dělení se s ostatními, spolupráce ve skupině, sebeovládání.