Sebedůvěra díky sportu

01.06.2023

Jak pohyb a sport ovlivní sebedůvěru mého dítěte i v běžném životě?

S důvěrou v sebe sama se děti nerodí. Tu jim pomáhají v průběhu let budovat rodiče.

A zda bude mít dítě zdravou sebedůvěru, která mu pomáhá překonat obavy, nezdary a další překážky, či z něj vyroste nejistý nebo naopak egocentrický jedinec, který nesnese zpětnou vazbu, záleží na citlivém přístupu rodičů, zdravém vymezení hranic, vhodné motivaci i dobrém příkladu.

Pokud rodič své dítě vybaví do života zdravou důvěrou v sebe sama, dá mu obrovský dar, který bude dítě každodenně využívat ve všech oblastech svého života.

Pohyb je základní potřeba dítěte. Aby se dítě správně rozvíjelo, musí se hýbat.

Pohybem dítě poznává své tělo, učí se ho ovládat a koordinovat. Maminka, která batole nadšeně motivuje ke zvládnutí překážky když dítě váhá, učí své dítě zkoušet své hranice, vydat se do neznáma - a pokud se to nepovede, z maminky nadšeného výrazu a objetí cítí přijetí i tohoto nezdaru, cítí důvěru a další motivaci a zkouší to znovu a zas.

Vytrvalost a houževnatost - i na nich pracuje sportující dítě. Zjistí, že stojku či střelu na bránu musí mnohokrát zopakovat, aby mu nakonec vyšla. Přípravu do školy pak na příkladu svého tréninku lépe pochopí.

Pohyb, zejména ten všestranný, učí dítě obratnosti, koordinaci, trénuje souhru všech smyslů. Koordinace pohybů a správné smyslové vmnímání má souvislost i s vývojem mluvidel, tedy vývojem řeči. Dítě, které je pohybově zdatné, lépe zvládne i náročné artikulační dovednosti mluvidel a spíše se vyhne logopedickým vadám. Tedy něčemu, co může sebedůvěru výrazně negativně ovlivnit.

Sportující dítě se učí akceptovat své chyby a nezdary, nehroutí se z nich a bere je jako informace co vylepšit a co dělat jinak. Během tréninků také zjišťuje, že ostatní mají různé talenty - někdo je lepší ve hře s míčem, někomu jinému jde líp kotoul. Začne přemýšlet kde je jeho talent.

S tím, jak se dítě učí novým pohybovým dovednostem, roste i jeho komfort při sportování, dítě si věří, že zvládne náročnějsí prvky. A to ho motivuje. Stoupá jeho sebedůvěra, že věci zvládne. A platí: co mu jde, to ho baví. Sportuje rádo a to je zdravý životní návyk, který chceme aby si neslo dál.

Pro takové dítě budou pohybové hry ve škole či hraní si s kamarády na hřišti vyhledávaná aktivita. Nebude mít problém se zapojit (i mezi neznámé děti) a prosadit.

Dítě zvyklé na společné sportování také ví, že se musí rozdělit o pomůcky s ostatními, že musí počkat až na něj přijde řada, že nemá cenu se rozčilovat, že míč nedostal první, zjistí, že na tom vlastně nezáleží, že důležitá je ta společná hra.

Sport vychovává i k fair play - chovat se k sobě hezky, nepodvádět, pomoci druhému - to jsou zásady, které nadšeně sportujícímu dítěti zůstanou a je velká pravděpodobnost, že je bude aplikovat i v životě.

Pokud se dá dítě později na závodní formu sportu, zjistí, že někdy dalo přípravě všechno a stejně byl nakonec někdo, kdo byl lepší. A umět se smířit s touto "nespravedlností" je ohromná škola. Tohle se mu stane ještě mnohokrát. Ve škole, v zaměstnání - jenže už bude mít cennou zkušenost a s novou situací se snáze popasuje a svět se mu nezhroutí.

Zrdavá sebedůvěra dítěte ovlivňuje i jeho tělesné zdraví a jeho budoucnost. Kdo si věří, je ve větší psychické pohodě a má menší náchylnost k onemocnění a rychleji se uzdravuje.

To, jak "založíme" dítě zdravou sebedůvěrou, ho ovlivňuje po celý život. Pubertální dítě, které nemá jistotu v sebe sama, těžko říká "ne" nástrahám okolí. Bojí se odmítnutí a velmi těžko snáší kritiku. Nechá se ostatními snadněji přemluvit a dotlačit do nepříjemných situací či ke špatným rozhodnutím. Naopak dítě, které umí vyjádřit své pocity a potřeby si v budoucnu snáze najde kamarády či později partnery. Sebejisté dítě nebude závislé na kamarádech, bude schopné se zabavit samo a trávit čas i bez nich.

Na mladého člověka číhá v životě spousta křižovatek, na kterých se bude muset rozhodnout, mnoho situací, které bude muset zvládnout. Připravit je na všechny nemůžeme, ale jejich zdravou sebedůvěru, sebeúctu a sebehodnocení jim můžeme pomoci vybudovat.