Sportování a škola

01.06.2023

Nechápu proč bych měl podporovat hlavně sportování syna, není pro jeho budoucnost důležitější škola a studium?

Obojí je důležité. O důležitosti pohybu se mluví v poslední době také proto, aby se poopravil náhled na pohyb a sportování dětí. V minulosti znamenal pohyb spíše "trénink svalové hmoty a fyzičky" a chytrost a svaly se stavěly do protikladu. V posledních letech byla mezi školáky v různých zemích provedena řada studií, které potvrdily, že pravidelně se opakující tělesná aktivita má výrazný pozitivní vliv na vývoj dítěte (nižší nemocnost, menší rizika obezity) a navíc při ní probíhají v mozku chemické změny, které vedou ke zlepšení pozornosti, paměti, sebeovládání a podporují schopnost vytyčit si cíl a strategii jak cíle dosáhnout - což má velmi úzkou souvislost se studiem. Dlouhodobé cvičení navíc pozitivně ovlivňuje i schopnost rychlého úsudku a přesnost abstraktního uvažování. Dětem se rozhodně v životě hodí, že se díky sportu učí přijmout neúspěch, a že ví, že bez práce (tréninku či přípravy do školy) se úspěch nedostaví. Takže kdo pravidelně sportuje, podporuje tím i své akademické schopnosti. Je už pak na nás - rodičích - abychom vhodně podporovali obojí a vysvětlili dětem důležitost sportu i školy.

Mělo by být více hodin tělesné výchovy ve školách? Vyřešilo by to něco?

Každá hodina pohybu u dětí navíc je bezva (viz minulý dotaz), ale pokud se ptáte na absenci tělesné zdatnosti u dětí školního věku či dětskou obezitu, nevyřešilo by to nic. Nechat na škole, aby teprve od šesti let věku dítěte učila děti oblibě pohybu, je velká škoda - je to totiž pozdě. Škola pomůže rozvíjet základy, které dětem vloží rodiče už dávno před školní docházkou. Honičky, prolézačky, houpačky, elementární pohybové hry, od 3 let komplexnější pohyby jako jízda na kole, lyže, brusle, plavání. Cokoli si vyberete, chybu neuděláte. Chce to ale jít do toho s dětmi. Dát tátovi gól či dohonit maminku - to je ta největší motivace a zábava zároveň. Čím širší pole pohybových zkušeností, tím větší šance, že dítě bude mít hodiny TV ve škole v oblibě (a nebude co týden po rodičích vyžadovat omluvenku) a tím nadšenější pro zajímavou výuku TV bude i pan učitel či paní učitelka.