Cvičení s miminky

01.06.2023

Proč se teď tolik řeší cvičení s miminky? Má to vůbec význam?

Svůj psychomotorický vývoj má každé dítě naprogramované v centrální nervové soustavě. Mozek sám vyšle signály, že je čas uchopit hračku či se otočit na bříško. Ovšem díky vlivům vnitřního a vnějšího prostředí se ale často pohyby a fungování těla odchýlí od programu a zde má důležitou roli informovaný rodič, který - třeba i díky kurzům "cvičení" - zná obecné zásady toho "zdravého programu" a ví, co v pohybovém vývoji nepreskočit, co podpořit a co v danou chvíli raději nepodporovat. Ví, jak s miminkem manipulovat, ví že lezení není to samé co plazení se po bříšku, že otáčet by se dítě mělo na obě strany, že první kroky by dítě mělo iniciovat samo, bez pomoci chodítek a podobných pomůcek, je si vědom toho, že v touze pomoci či ochránit dítě před vším zlým občas můžeme pomáhat až moc či nevhodně.

Jak to ale prakticky dítě ovlivní? Bude z něj lepší sportovec?

O sport tady přímo nejde. Jde o celkový harmonický rozvoj dítěte, o dobrý základ, na kterém pak sport bude stavět. Jde o to, že vývoj hrubé a jemné motoriky, vývoj psychiky dítěte i jeho sociálního vnímání - vše jede zároveň a jedno ovlivňuje druhé. Pohyby všech částí těla spolu souvisí... to jak hýbeme končetinami a manipulujeme s předměty ovlivní polohu jazyka - což má zase souvislost s vývojem řeči a správné výslovnosti. Když vázne hrubá motorika a obratnost rukou, může dítě špatně držet tužku a mít obtíže při psaní. Dítě by mělo mit prostor k pohybu a ziskávat všechny možné smyslové a pohybové prožitky a zkušenosti - jen tak se může jeho mozek "síťovat" novými spojeními mozkových buněk a dítě bude mít možnost lépe vnímat své tělo i v souvislosti s okolním prostředím a předměty okolo. Bude třeba schopno vyhodnotit v množství zvuků kolem sebe, že v dálce štěká pes, ale blízko jede auto, zhodnotí lépe svůj rychlý pohyb a zastaví na chodníku včas...